ECSEL – finanční podpora pro projekty v oblasti VaV

14. 1. 2020

Seminář věnovaný Společné technologické iniciativě ECSEL (Electronic Components & Systems for European Leadership), který proběhl 17. prosince 2019 v prostorách Technologického centra AV ČR, uzavřel nabídku akcí pro MSP od Enterprise Europe Network ČR za rok 2019.

Po úvodním slovu Petra Hladíka, koordinátora sítě EEN v Česku, nabídl Zdeněk Čech (Zastoupení Evropské komise v ČR) přehled o současném stavu digitalizace v ČR a nastínil její budoucí vývoj.  Poté se ujal slova Michal Vávra (MŠMT) a detailně seznámil účastníky s programem ECSEL, který je v gesci MŠMT. Seminář uzavřel Tomáš Trpišovský, ředitel Institutu mikroelektronických aplikací (IMA), který seznámil posluchače s projekty IMA a jakým způsobem mohou využít výzvu ECSEL ke svému rozvoji.

Na semináři mimo jiné zaznělo:

Iniciativa ECSEL, součást Horizontu 2020, podporuje projekty se zaměřením na mobilitu, zdraví, energetiku, bezpečnost IT systémů, digitalizaci průmyslu, konektivitu a interoperabilitu či 5G, systémy a komponenty či procesní technologie, zařízení a materiály v elektrotechnice. V budoucnu bude více zastoupena umělá inteligence.

Výzvy ECSEL jsou určeny pro inovativní MSP, ale i velké firmy a výzkumné a technologické organizace, které potřebují financovat komercializaci svých inovací. Projekt předkládají konsorcia, která většinou mají 20-100 členů. Národní podmínka stanovuje, že v projektu musí být zastoupen podnik i vědecko-výzkumná organizace/ univerzita.

Ve srovnání s H2020-ICT je úspěšnost českých žadatelů násobně vyšší (20-40% úspěšnost ze všech podaných projektů).

Poslední výzvy platformy ECSEL proběhnou v 1. polovině 2020. Nástupcem bude platforma Key Digital Technologies ( KDT JU) v klastru Digital, Industry and Space v rámci Horizon Europe, s předpokládanými výzvami na začátku roku 2021.