Centrum bude hostitelskou organizací EEN až do roku 2025

21. 1. 2022

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání známá jako EEN (Enterprise Europe Network) bude  fungovat v Česku i v dalším třiapůlletém období, tj. do poloviny roku 2025. Rozhodla o tom Evropská komise (EK), která posuzovala kvalitu předložených projektů během několikaměsíčního výběrového řízení. Partnery projektu, který v Česku opět uspěl, jsou Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum), BIC Plzeň, Jihomoravské inovační centrum, Regionální hospodářská komora Brno, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Technologické centrum Akademie věd ČR, které projekt bude koordinovat. EK projekt financuje z programu na podporu malých a středních podniků (Single Market Programme); kofinancování zajišťuje v ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Díky účasti různorodých partnerů v projektu pokrývá síť EEN od r. 2008 celé území ČR a poskytuje unikátní bezplatné poradenství malým a středním podnikům s mezinárodními ambicemi např. při vstupu na zahraniční trhy, a to i mimo EU. V souladu se současnou strategickou orientací Evropské unie se síť EEN v dalším období ještě více než dosud zaměří také na podporu malých a středních podniků při přechodu na zelenou transformaci, udržitelné obchodní modely a při zavádění digitálních řešení ve firmách.

„To, že Evropská komise i pro další období vybrala v České republice projekt, který společně připravili dlouholetí partneři, považujeme mimo jiné za ocenění zkušeností, výsledků a kvality naší společné práce v minulých letech. Od r. 2008, kdy síť EEN v ČR poskytuje své služby, jsme poradili mnoha tisícům malých a středních podniků, z nichž mnohé se velice úspěšně prosadily na mezinárodním trhu. Zpětná vazba od našich klientů ukazuje, že nejenže práci EEN hodnotí kladně, ale že dokážou ocenit rychlou a odbornou pomoc,“ uvedl generální ředitel Centra Zdeněk Vašák. „Věřím, že rozhodování Evropské komise ovlivnily hlavně právě konkrétní úspěchy našich klientů, svědčící o vysoké kvalitě poradenských služeb poskytovaných EEN na českých pracovištích a schopnost inovací postupů i metod, bez nichž se podnikání ani jeho podpora neobejde,“ dodal.

Síť Enterprise Europe Network je jedním z důležitých nástrojů faktické realizace strategie EU na podporu růstu a zaměstnanosti. Hlavním cílem sítě je zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků
a podporovat rozvoj podnikání např. tím, že jim pomáhá nacházet investory či partnery pro obchodní, technologickou i vědecko-výzkumnou spolupráci, zprostředkovává účast v evropských projektech a usnadňuje jim vstup na mezinárodní trhy odborným poradenstvím. Síť EEN rovněž poskytuje poradenství o jednotném vnitřním trhu EU či vhodné strategii a možnostech ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití.
Síť sdružuje přibližně 600 odborných organizací v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikání z více než
60 zemí světa. Podporuje jak zavedené, tak i mladé rostoucí inovativní firmy s mezinárodními ambicemi.

Tisková zpráva

Kontakt

www.crr.cz/een  www.een.cz