Chcete si bezplatně provést hodnocení rizik bezpečnosti práce ve vaší firmě?

20. 1. 2022

Nejnovější údaje o využití bezplatného nástroje na posouzení rizik – OiRA

Hodnocení rizik ve firmách je nezbytným prvním krokem v prevenci pracovních úrazů a zhoršování zdravotního stavu zaměstnanců.  OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) proto vyvinula v r. 2009 online interaktivní hodnocení rizik (OiRA), který tento proces usnadňuje.

OiRA, nástroj (aplikace), který je k dispozici zdarma na webu, je snadno přístupný a snadno použitelný. S jeho pomocí mohou i mikropodniky a malé organizace samy posoudit rizika na svých pracovištích ve svém oboru.

OiRA nabízí pro vybraná odvětví ucelený soubor kroků hodnocení rizik, počínaje jejich identifikací na pracovišti, poté nabídne uživateli různá preventivní opatření, a nakonec ho provede i možnostmi, jak rizika sledovat a vykazovat.

V tomto týdnu zveřejnila OSHA nejnovější zajímavá čísla o využití tohoto nástroje evropskými firmami v uplynulém roce.

  • V r. 2021 bylo v celé Evropě provedeno více než 201 200 posouzení rizik prostřednictvím tohoto nástroje.
  • Aplikace obsahovala v r. 2021 již 265 aktivních odvětvově zaměřených nástrojů, zpracovaných odborníky v jednotlivých zemích a 123 000 registrovaných uživatelů (pro přístup není registrace nutná, ale nedostanete se pak k závěrečnému protokolu).
  • V současné době se pracuje na dalších 85 nástrojích OiRA, které jsou koncipovány tak, aby podporovaly procesy hodnocení rizik v různých zemích a odvětvích EU – od všeobecného obchodu s potravinami a kancelářské práce až po veterinární služby, domácí péči a mnoho dalších.

Potěšitelné je, že se v posledních dvou letech rozrostl počet nástrojů v této aplikaci také pro Českou republiku. Nyní si můžete zhodnotit svá rizika ve 12 odvětvích (v češtině!): automobilová doprava; truhlář – obrábění dřeva; zedník – práce na staveništi; pracovník prodeje; úklidový pracovník; administrativní pracovník; zubní lékař; praktický lékař; manipulační vozíky (logistika ve firmách); obecné zásady hodnocení rizik a hodnocení; COVID-19; kadeřnické služby.

Pro ostatní země a další odvětví je text v angličtině nebo národním jazyce.

V případě vašeho zájmu Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky zorganizuje školení na toto téma.

Sami se můžete přesvědčit o tom, jak OiRA funguje na tomto odkaze.

Stránky OSHA jsou dostupné zde: https://osha.europa.eu/cs/oshnews/impressive-risk-assessment-figures-2021-thanks-oira

Více informací podá PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel.: 225 855 316, e-mail: marie.pavlu@crr.cz .