Enterprise Europe Network (EEN) je mezinárodní síť, která účinně radí a poskytuje cenné informace malým a středním podnikatelům a firmám. Cílem je zvýšit jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Jedno z pracovišť této sítě působí i při Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Co Enterprise Europe Network nabízí:

  • Poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisů
  • informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy
  • pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí
  • využívání celoevropské databáze nabídek/poptávek
  • zajištění zpětné vazby mezi podniky v EU a Evropskou komisí
  • odborné letáky, elektronický měsíčník, publikace k evropské problematice

Enterprise Europe Network organizuje vedle individuálního poradenství pro firmy také odborné semináře a konference. Dokáže zprostředkovat účast firmám na mezinárodních obchodních burzách. Velmi důležitá je schopnost najít podnikatelům kontakty ze speciální mezinárodní databáze nabídek a poptávek. V neposlední řadě vydává odborně zaměřené publikace o podnikání v EU. Většina služeb celé sítě je poskytována zcela zdarma.

Informace o síti v ČRwww.een.cz
Informace o síti ve světěeen.ec.europa.eu

Jak může Enterprise Europe Network pomoci Vašemu podnikání – video, 1:45
Další videa

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu SMP na základě smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.