Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA EU) usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik.

V rámci své činnosti Agentura

Ucelené informace o tom, jak úzce spolupracují EU-OSHA a síť EEN, najdete zde.Kampaň na období 2020–2022:
Zdravé pracoviště si posvítí na muskuloskeletální poruchy
Kampaně Zdravé pracoviště Web EU OSHA

Součástí informační sítě BOZP Evropské unie jsou i webové stránky Českého focal pointu, jehož stránky naleznete zde.


Na základě dohody mezi Evropskou komisí a Agenturou je síť Enterprise Europe Network prostředníkem při vzdělávání, poradenství a šíření informací z oblasti BOZP mezi Agenturou a malými a středními podniky. Cílem je pomáhat podnikům a podnikatelům v orientaci v této závažné problematice.


Kontaktní osoba: PhDr. Marie Pavlů, CSc., e-mail: marie.pavlu@crr.cz .