Sektorová skupina "Cestovní ruch a kulturní dědictví"

Tato sektorová skupina sdružuje odborníky ze sítě Enterprise Europe Network v oboru cestovní ruch a kulturní dědictví (Tourism and Cultural Heritage).

Pomůžeme vám, chcete-li:

  • začít podnikat v cestovním ruchu
  • najít nové zahraniční obchodní partnery 
  • zúčastnit se obchodních misí/ obchodních jednáních firem
  • vědět více o zdrojích financování a evropských programech
  • znát speciální legislativu v jiných státech EU
  • dát zpětnou vazbu Evropské unii

Pro reference z proběhlých akcí navštivte weby CONTACT “denkmal” (2018), ITB Berlín 2019 a MBM Tourism Prague 2020.

On-line průvodce finančními zdroji pro cestovní ruch Guide on EU funding for tourism najdete zde.

Kontaktní osoba PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel.: 225 855 316, e-mail: marie.pavlu@crr.cz .