Zpětná vazba podniků (SME feedback)

Pracoviště Enterprise Europe Network zprostředkovává zpětnou vazbu Evropské komisi od podnikatelů (tzv. SME feedback).

Zpětnou vazbu využijte v případech, kdy

  • řešíte individuální problém, který lze řešit jen na úrovni EU – kontaktujte své pracoviště EEN, které dotaz zaznamená do databáze. V databázi jsou zaznamenávány tisíce případů ročně. Čím více podnětů bude, tím spíše bude evropská legislativa reflektovat potřeby podnikatelů.
  • Evropská komise o zpětnou vazbu požádá,
  • se setkáte s tím, že veřejnoprávní orgán nepostupoval podle práva EU. SOLVIT daný úřad upozorní na to, jaká máte práva, a pokusí se spolu s ním váš problém vyřešit.

Evropská komise si uvědomuje, že politická rozhodnutí a legislativa přijímaná na evropské úrovni mají značný dopad především na podnikatele v EU. Služba SME feedback je jedním z nástrojů, jak zlepšit vzájemnou komunikaci a prohloubit zpětnou vazbu.

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Měrková, e-mail: anna.merkova@crr.cz .