Úspěšné příběhy

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností specializuje i na poskytování poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU.

Více informací poskytne RNDr. Jitka Ryšavá, e-mail: jitka.rysava@crr.cz

Jedná se o komplexní a komplikovanou záležitost, která zahrnuje řadu aspektů, a pro firmy není jednoduché orientovat se v této problematice v celé její šíři. Pokud firmy nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, vystavují se nebezpečí uvalení pokut, jejichž výše může být až likvidační, někdy hrozí i trestní postih. České firmy mající zájem využívat možnosti plynoucí z jednotného trhu EU často potřebují cílené poradenství, a proto se obracejí na EEN při Centru s žádostí o expertní konzultace. Je třeba zdůraznit, že přestože jsou pravidla pro vysílání pracovníků v rámci EU podobná, v jednotlivost se mohou významně lišit.

Nejpřísněji ze všech zemí postupuje při kontrole dodržování pravidel při vysílání Rakousko. Pokuty bývají až likvidační, protože nemají horní hranici a jsou ukládány kumulativně za každého zaměstnance. Příliš přísným postupem Rakouska se zabýval Soudní dvůr Evropské unie, který 12. 9. 2019 rozhodl, že uvalované pokuty na základě rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) jsou v rozporu s unijním právem (více informací zde: https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/akce/pokuty_ulozene_po…).

Jako příklad jednoho takového úspěšného poradenství může posloužit případ navázané spolupráce s firmou EGEM s.r.o. Jedná se o společnost, která působí na českém trhu od roku 1995. Poskytuje služby v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu. Zaměřuje se především na komplexní přípravu, zajištění a realizaci energetických děl, liniových staveb nebo jejich ucelených částí včetně servisu a údržby v rozsahu hladin velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí. To se týká i řídicích systémů včetně zpracování projektu pro realizaci stavby.

Kromě realizace zakázek v České republice firma získává zakázky i v jiných zemích EU a jedná se zpravidla o realizaci velkých energetických investičních celků. Zde EGEM obvykle figuruje jako generální dodavatel a na realizaci také zajišťuje lokální subdodavatele a pracovníky. Poslední takovou akcí byla zakázka v Německu, která trvala téměř dva roky a kde společnost EGEM instalovala BESS BigBatt – bateriové uložiště o kapacitě 58 MWh v lokalitě elektrárny Kraftwerk Schwarze Pumpe. V současné době v Německu probíhá realizace zakázky na výstavbu fotovoltaické elektrárny na klíč včetně vyvedení výkonu do distribuční sítě. Na Slovensku firma realizovala množství významných zakázek především pro Slovenskou přenosovou soustavu a Slovenské elektrárne. Jednalo se většinou o výstavbu či rekonstrukci elektrických stanic a vedení nebo o elektromontážní práce na elektrárnách. Činnost provádělo obvykle pět až třicet vyslaných zaměstnanců a akce trvaly v řádu měsíců. Aby bylo možné podobné zakázky realizovat bez větších rizik spojených s vysíláním zaměstnanců do zahraničí oslovil EGEM EEN při Centru, které mu svými odbornými znalostmi a zkušenostmi pomohlo zajistit dodržení všech složitých podmínek a pravidel, které jsou v úvodu jen nastíněné a bez jejichž dodržení není možné v zahraničí legálně působit.

Paní Mgr. Romana Antlová, vedoucí oddělení personalistiky z firmy EGEM zhodnotila služby EEN takto: „Velice si vážíme poradenství EEN při Centru, kdy se dozvídáme, jak správně postupovat při vysílání pracovníků. To nám umožňuje výrazně omezit potenciální rizika spojená s případnými sankcemi ze strany úřadů v zemích vyslání. Navíc komunikace s EEN při Centru probíhá vždy velmi pružně a jak se říká: „Kdo rychle dává, dvakrát dává.“

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit případ firmy CZECH MONTAGE s. r. o. Jedná se o společnost založenou v roce 2018, která se zabývá montáží regálových systémů se specializací na montáž, demontáž a servis všech druhů regálových systémů jako jsou paletové regály, pojízdné regálové systémy, vjezdové regály, odsuvné regály, konzolové regály, Mini-load regály, policové regály, kolejnice a válečkové dráhy.

Zakázky získává i z jiných zemí EU, jde většinou o montáž regálových systémů, na montáže firma vysílá své zaměstnance, a proto musí dodržovat všechny výše zmíněné podmínky a pravidla. V roce 2021 se konkrétně jednalo se o montáž v logistickém centru v Německu, práce trvaly zhruba 10 týdnů a provádělo je šest vyslaných zaměstnanců.

Paní Martina Vostatková z firmy CZECH MONTAGE zhodnotila služby EEN při Centru takto: „V naší společnosti CZECH MONTAGE jsme velice rádi, že máme partnera, se kterým můžeme prodiskutovat každé vysílání našich pracovníků do různých zemí EU, abychom se ujistili, že splníme všechna příslušná pravidla. Neexistuje lepší člověk, kterého bych mohla požádat o pomoc ohledně vysílání pracovníků do zemí EU, než je paní Ryšavá.“

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit dlouhodobá spolupráce s firmou Montáže Brož, s. r. o. Jedná se o českou firmu, která kompletuje automatizované regálové systémy v logistických centrech jak v ČR, tak v řadě jiných zemí EU. Před každou zakázkou v jiné zemi EU zaměstnanci z firmy Montáže Brož kontaktují EEN při Centru, aby získali poradenství zaměřené na danou zemi. Naposledy se jednalo o dvě zakázky v rámci přeshraničního poskytování služeb ve Švédsku, na první z nich bylo vysláno 25 zaměstnanců od 4. 2. do 14. 6. 2019, na druhou pak 15 zaměstnanců od 22. 4. do 29. 6. 2019. Firma Montáže Brož postupovala v souladu s obdrženým poradenstvím a vše proběhlo bez problémů.

Paní Martina Vostatková, legislativní koordinátorka společnosti Montáže Brož, s. r. o., zhodnotila služby EEN při Centru takto: “Velice si ceníme služeb EEN při Centru, které pro nás vždy byly velkým přínosem, ať už při projektech na pro nás nových trzích, tak při projektech stávajících s ohledem na legislativní změny dané země.

Příkladem úspěšně poskytnutého poradenství je i spolupráce s firmou Kuboušek s.r.o. Jde o českou firmu, která se věnuje jednak dodávkám měřících přístrojů, jednak dodávkám technologických celků pro zpracování plastů, především vstřikovacích strojů, vstřikování a automatizaci. Technologické strojní celky firma dodává do řady zemí EU a Švýcarska, přičemž jsou jednotlivé dodávky vždy provedeny přesně dle přání zákazníka. Před přijetím zakázky v zahraničí zaměstnanci z firmy Kuboušek kontaktují EEN při Centru, aby získali poradenství zaměřené na danou zemi.Úspěšnou spolupráci mezi firmou Kuboušek a EEN při Centru může ilustrovat realizace zakázky ve firmě Robust Plastics v Rakousku. Šlo o stavbu stroje KM 2700-33000 MX, která probíhala v hale zákazníka. Přestože podmínky pro stavbu stroje byly komplikovanější, vše proběhlo dobře a rakouský zákazník byl velmi spokojen a nabídl firmě Kuboušek další dvě zakázky.

Obecně k Rakousku je potřeba dodat, že při kontrole dodržování pravidel postupuje zdaleka nejpřísněji – pokuty bývají až likvidační, protože nemají horní hranici a jsou ukládány kumulativně za každého zaměstnance. Příliš přísným postupem Rakouska se zabýval Soudní dvůr Evropské unie, který 12. 9. 2019 rozhodl, že uvalované pokuty na základě rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) jsou v rozporu s unijním právem (více informací zde: https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/akce/pokuty_ulozene_po…).

Mgr. Tereza Velíšková, vedoucí vzdělávacího centra a řízení lidských zdrojů společnosti Kuboušek s.r.o., zhodnotila služby EEN při Centru takto:

„Díky pomoci a rychlému profesionálnímu poradenství mohla naše společnost potvrdit několik dalších poptávek od našich zahraničních zákazníků, což přineslo rychlý start našeho „těžkého servisního teamu“ v zahraničí. I když je portfolio našich služeb velice široké, cítíme se v současnosti při vysílání pracovníků do zahraničí bezpečně.

Velmi oceňujeme pomoc EEN při Centru a chtěli bychom pokračovat v navázané spolupráci i v budoucnu. Je pro nás velmi důležitým zdrojem. Brožura připravená paní Ryšavou je pro nás velkou pomocí, jedná se o komplexní soubor informací. Nicméně nebyla to jenom tato brožura, proběhlo mnoho telefonických rozhovorů, byla poslána řada e-mailů z naší strany a paní Ryšavá se nám vždy snažila pomoci a předat nám co nejdříve správnou informaci.”