Úspěšné příběhy

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností specializuje i na poskytování poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU. Paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru se této problematice dlouhodobě věnuje, na toto téma též přednáší, píše články a odborné brožury (pravidelně aktualizovaná publikace “Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“).

Jedná se o komplexní a komplikovanou záležitost, která zahrnuje řadu aspektů, a pro firmy není jednoduché orientovat se v této problematice v celé její šíři:

  • Je nutné zvážit, zda lze danou službu v jiné zemi EU poskytovat, aniž se firma v této jiné zemi usadí – založí si tam formu podnikání.
  • Je nutné dodržovat vyjmenované pracovně-právní podmínky dle pravidel země vyslání, pokud jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější.
  • Nelze zapomenout ani na pravidla pro povinné sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmu vysílajícího podniku a vyslaných zaměstnanců či DPH.
  • Povinné jsou též ohlašovací procedury pro vyslané zaměstnance a pro výkon profese, která je regulována v zemi vyslání.
  • Zaměstnavatelé nesmí ani zapomenout vybavit své zaměstnance povinnými dokumenty, tj. pracovní smlouvou či doklady o odměňování, obojí s překladem.

Pokud firmy nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, vystavují se nebezpečí uvalení pokut, jejichž výše může být až likvidační, někdy hrozí i trestní postih. České firmy mající zájem využívat možnosti plynoucí z jednotného trhu EU často potřebují cílené poradenství, a proto se obracejí na EEN při Centru s žádostí o expertní konzultace. Je třeba zdůraznit, že přestože jsou pravidla pro vysílání pracovníků v rámci EU podobná, v jednotlivost se mohou významně lišit.

Nejpřísněji ze všech zemí postupuje při kontrole dodržování pravidel při vysílání Rakousko. Pokuty bývají až likvidační, protože nemají horní hranici a jsou ukládány kumulativně za každého zaměstnance. Příliš přísným postupem Rakouska se zabýval Soudní dvůr Evropské unie, který 12. 9. 2019 rozhodl, že uvalované pokuty na základě rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) jsou v rozporu s unijním právem (více informací zde: https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/akce/pokuty_ulozene_po…).

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit dlouhodobá spolupráce s firmou Montáže Brož, s. r. o. Jedná se o českou firmu, která kompletuje automatizované regálové systémy v logistických centrech jak v ČR, tak v řadě jiných zemí EU. Před každou zakázkou v jiné zemi EU zaměstnanci z firmy Montáže Brož kontaktují EEN při Centru, aby získali poradenství zaměřené na danou zemi. Naposledy se jednalo o dvě zakázky v rámci přeshraničního poskytování služeb ve Švédsku, na první z nich bylo vysláno 25 zaměstnanců od 4. 2. do 14. 6. 2019, na druhou pak 15 zaměstnanců od 22. 4. do 29. 6. 2019. Firma Montáže Brož postupovala v souladu s obdrženým poradenstvím a vše proběhlo bez problémů.

Paní Martina Vostatková, legislativní koordinátorka společnosti Montáže Brož, s. r. o., zhodnotila služby EEN při Centru takto: “Velice si ceníme služeb EEN při Centru, které pro nás vždy byly velkým přínosem, ať už při projektech na pro nás nových trzích, tak při projektech stávajících s ohledem na legislativní změny dané země.

Příkladem úspěšně poskytnutého poradenství je i spolupráce s firmou Kuboušek s.r.o. Jde o českou firmu, která se věnuje jednak dodávkám měřících přístrojů, jednak dodávkám technologických celků pro zpracování plastů, především vstřikovacích strojů, vstřikování a automatizaci. Technologické strojní celky firma dodává do řady zemí EU a Švýcarska, přičemž jsou jednotlivé dodávky vždy provedeny přesně dle přání zákazníka. Před přijetím zakázky v zahraničí zaměstnanci z firmy Kuboušek kontaktují EEN při Centru, aby získali poradenství zaměřené na danou zemi.Úspěšnou spolupráci mezi firmou Kuboušek a EEN při Centru může ilustrovat realizace zakázky ve firmě Robust Plastics v Rakousku. Šlo o stavbu stroje KM 2700-33000 MX, která probíhala v hale zákazníka. Přestože podmínky pro stavbu stroje byly komplikovanější, vše proběhlo dobře a rakouský zákazník byl velmi spokojen a nabídl firmě Kuboušek další dvě zakázky.

Obecně k Rakousku je potřeba dodat, že při kontrole dodržování pravidel postupuje zdaleka nejpřísněji – pokuty bývají až likvidační, protože nemají horní hranici a jsou ukládány kumulativně za každého zaměstnance. Příliš přísným postupem Rakouska se zabýval Soudní dvůr Evropské unie, který 12. 9. 2019 rozhodl, že uvalované pokuty na základě rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) jsou v rozporu s unijním právem (více informací zde: https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/akce/pokuty_ulozene_po…).

Mgr. Tereza Velíšková, vedoucí vzdělávacího centra a řízení lidských zdrojů společnosti Kuboušek s.r.o., zhodnotila služby EEN při Centru takto:

„Díky pomoci a rychlému profesionálnímu poradenství mohla naše společnost potvrdit několik dalších poptávek od našich zahraničních zákazníků, což přineslo rychlý start našeho „těžkého servisního teamu“ v zahraničí. I když je portfolio našich služeb velice široké, cítíme se v současnosti při vysílání pracovníků do zahraničí bezpečně.

Velmi oceňujeme pomoc EEN při Centru a chtěli bychom pokračovat v navázané spolupráci i v budoucnu. Je pro nás velmi důležitým zdrojem. Brožura připravená paní Ryšavou je pro nás velkou pomocí, jedná se o komplexní soubor informací. Nicméně nebyla to jenom tato brožura, proběhlo mnoho telefonických rozhovorů, byla poslána řada e-mailů z naší strany a paní Ryšavá se nám vždy snažila pomoci a předat nám co nejdříve správnou informaci.”