Programy podpor podnikání

Podpora pro malé a střední podniky pochází z financí Evropského společenství, z národních, regionálních a dalších zdrojů. 

  • Programy a dotace pro malé a střední podniky 2014 – 2020 (zdroje nepocházející z ČR) ke stažení (.pdf, 391 kB)
  • Programy a dotace pro malé a střední podniky (zdroje z ČR) ke stažení (.pdf, 383 kB)

Strukturální fondy

Tematické operační programy, regionální operační programy, operační program Praha – pól růstu, evropská územní spolupráce. Příklady operačních programů:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program má na starosti Agentura pro podnikání a inovace.

Operační programy Praha – pól růstu. Hlavní město Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti při využívání strukturálních fondů v jiné skupině regionů, než jsou ostatní kraje České republiky. Více informací.

Komunitární programy

Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Projekty podané v rámci komunitárních programů vždy zahrnují subjekty z více členských zemí a musí obstát v mezinárodní konkurenci. 

Finanční mechanismus EHP/Norska

Poskytovateli podpory jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Příjemci finanční podpory je 16 zemí ve střední, východní a jižní Evropě, tedy převážně takzvané nové členské země EU. Česká republika je příjemcem od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP), který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč.