Evropský portál investičních projektů (EIPP)

20. 11. 2020

Portál EU pro projektový matchmaking

Pracujete na projektu a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého světa? Svůj projekt můžete zaregistrovat na Evropském portálu investičních projektů (EIPP), na který je napojena rozsáhlá síť mezinárodních investorů, a zvýšit tak jeho viditelnost.

Tento portál, vytvořený Evropskou komisí, vám nabídne přehled projektů, které se právě realizují nebo teprve hledají svého investora. Dozvíte se na něm také zkušenosti konkrétních firem z konkrétních projektů. Na portálu je aktuálně 602 projektů ze znalostní a digitální ekonomiky, 127 projektů z oblasti energetiky, 157 z dopravy, 391 z oblasti sociální infrastruktury, 179 projektů týkajících se zdrojů a životního prostředí a 519 projektů financování malých a středních podniků.

Nebo jste investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční příležitosti v oblastech, jako je energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie či širokopásmové připojení k internetu? Na Evropském portálu investičních projektů najdete široké spektrum perspektivních projektů.

O zveřejnění na portálu se podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise mohou ucházet pouze projekty, které splňují níže uvedená kritéria:

  • celkové náklady na projekt musí být minimálně 1 milion eur
  • projekt musí spadat do jednoho z předem určených odvětví s vysokou ekonomickou přidanou hodnotou (předkladatelé mohou u každého projektu vybrat až dvě odvětví)
  • projekt musí být realizován na území Evropské unie a navrhován právnickou osobou (veřejnoprávní/soukromou) usazenou v členském státě EU
  • realizace projektu by měla být zahájena do tří let od jeho předložení (příp. může již probíhat)
  • projekt musí být v souladu s právními předpisy Unie a právními předpisy příslušného členského státu.

Další podrobnosti naleznete na webové stránce EIPP.

Portál EIPP je dostupný ve všech úředních jazycích EU, a proto lze projekty předložit ve všech těchto jazycích. Pokud projekt předložíte v jiném jazyce než v angličtině, Evropská komise zajistí překlad do angličtiny. Váš projekt pak bude na portálu EIPP zveřejněn v obou jazycích. Původní jazyková verze bude prezentována jako závazná, anglický překlad jako orientačně-informační.

Zveřejnění projektu by od jeho předložení nemělo trvat déle než 45 pracovních dní. Zveřejnění závisí na tom, zda je popis projektu dostatečně jasný a zda byly ihned poskytnuty požadované doplňující informace. Popis projektu musí být srozumitelný a případně požadované dokumenty musí být týmu portálu EIPP zaslány co nejdříve.

Na portálu lze také zjistit i možnosti financování vašich projektů, např. pomocí EIB – Evropské investiční banky, nebo najít odkaz na web EIAH – tedy Evropského centra pro investiční poradenství, které je napojeno i na Enterprise Europe Network a poskytuje speciální poradenství v oblasti financování projektů a vyhledávání investorů.