Společný sekretariát Česká republika - Polská republika

Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc

E-mail: js.olomouc(at)crr.cz

www.cz-pl.eu

Vedoucí:

Mgr. Maciej MOLAK tel.: 582 777 421 / 731 663 814

Čeští pracovníci JS:

Mgr. Petr IHNÁT tel.: 734 411 573
Ing. Hedvika JAHNOVÁ tel.: 582 777 435 / 602 130 838
Ing. Arnošt KOŘÍNEK tel.: 582 777 434 / 602 417 714
Mgr. Daniel VEJROSTA, DiS. tel.: 582 777 432 / 736 511 133
Ing. Martina VOJTÁŠKOVÁ tel.: 724 590 563
Ing. Martina ZAPLETALOVÁ tel.: 582 777 433 / 731 635 587

Polští pracovníci JS:

Karolina Jesionek tel.: +42 072 459 054 7 / +42 058 277 743 9 (Slezský maršálkovský úřad)
Anna Kořínek Tomala tel.: +42 060 241 756 9 / +42 058 277 743 6 (Dolnoslezský maršálkovský úřad)
Rafał Prietzel tel.: +42 072 459 057 1 / +42 058 277 743 1 (Dolnoslezský maršálkovský úřad)