Společný technický sekretariát Slovenská republika - Česká republika


Ministerstvo pôdohospodástva a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2B, 825 25 Bratislava 26

Tel: 02/59753220

Fax: +421 258 317 584

www.sk-cz.eu


Infobod při oddělení pro NUTS II Jihovýchod

Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov 

Fax: +420 542 210 529

E-mail: infobod@crr.cz


Vedoucí oddělení:

Ing. Tatiana MIFKOVÁ, Ph.D. tel.: 518 770 256 / 602 159 099