Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Program pro období 2014 – 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR) a Národního orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a ve spolupráci s českými a slovenskými  programovými  partnery  připravován již od února 2012. Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.

Oprávnění žadatelé (Vhodní příjemci): veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty.

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Splnění min. 3  kritérií spolupráce

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál projektu
  • společné financování projektu 

Prioritní osy

1. Využívání inovačního potenciálu

2. Dopravní dostupnost

3. Kvalitní životní prostředí

4. Rozvoj místních iniciativ


Mapa dotačního území ČR-PR      

Do podporovaného území České republiky spadá Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Na území Slovenské republiky je to pak Žilinský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný kraj.


Rozložení finanční alokace

Finanční alokace na program je 90 139 463 EUR.


FMP

Mikroprojekty  budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2,6c – kulturní a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty.

Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 3:            3 000 – 20 000 EUR

Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 2:            3 000 – 30 000 EUR

Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16 %.


Novinky

16. – 17. 9. 2019 se uskutečnilo zasedání 8. Společného monitorovacího výboru. Více naleznete ZDE


Odkazy

Veškeré dokumenty programu jsou umístěny zde

Oficiální stránky programu:http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/


Společný sekretariát

Odkaz na kontakty JS a Infobodu při oddělení pro NUTS II Jihovýchod zde