Mzdové náklady osob vykonávající tzv. uvolněnou funkci

Z pohledu rozpočtu projektu se tyto výdaje zařazují do příslušné kapitoly rozpočtu mzdových výdajů.