Provedení publicity u impaktovaných článků

Pokud se jedná o specifický případ tzv. impaktovaných (recenzovaných i nerecenzovaných) časopisů u kterých není možné požadovat zajištění publicity při publikaci informací o projektu/dílčích výstupech atd. není plné provedení publicity vyžadováno, tímto stanoviskem nejsou dotčeny požadavky na provedení publicity v ostatních případech.