Uvedení více druhů měn na účetním dokladu

Pokud jsou na účetním dokladu uvedeny 2 měny (a nelze identifikovat hlavní měnu), pro účely stanovení hodnoty způsobilých výdajů daného účetního dokladu se bere měna, ve které  byla částka tohoto účetního dokladu uhrazena (tj. do tzv. soupisky se vloží výdaj v měně úhrady).

V případě, že účetní doklad (faktura) obsahuje pouze finanční hodnotu v jedné měně (např. CZK) a zároveň další doklady související s tímto výdajem jsou v jiné měně (např. smlouva o dílo uzavřena v EUR nebo úhrada faktury proběhne v měně EUR), bere se pro účely způsobilosti výdajů finanční hodnota v hlavní měně uvedená na faktuře (např. CZK), která bude přepočtena kurzem z příslušné tzv. soupisky.