Způsobilost výdajů na pořízený majetek

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programů Cíle 2 vydalo 24. 2. 2017 následující stanovisko, které se vztahuje ke způsobilosti výdajů na pořízený majetek v případě, kdy majetek není plně nebo po celou dobu používán pro realizaci projektu.

U každého z programů, které mají aktuálně vydané platné PPP resp. PPŽ se možnost uplatnění nákladů na pořízení majetku, který není zcela nebo po celou dobu používán pro realizaci projektu, řeší v programové dokumentaci. Níže zveřejněné stanovisko tak upřesňuje pravidla stanovená v této dokumentaci.

V zásadě lze tedy definovat dva případy:

a)  majetek není využíván pro projekt zcela, jeho část slouží pro potřeby příjemce nebo jej příjemce využívání v rámci jiných programů,

  • zde je přístup ke stanovení způsobilých výdajů následující, pořizovací cena majetku/hodnota majetku je vztažena k poměru jeho užívání pro projekt – tzn. pokud je pro projekt využíván ze 2/3 jsou způsobilé 2/3 pořizovací ceny
  • míra užívání pro projekt je určena při předložení žádosti o projekt nebo na základě rozhodnutí monitorovacího výboru,

b) majetek není využíván po celou dobu realizace projektu

  • zde je způsobilá alikvotní část výdajů na pořízení vybavení vztažená k době realizace projektu při stanovení rozhodného okamžiku
  • rozhodný okamžik, který určuje od kdy je majetek pro potřeby projektu používán, je chápan z účetního hlediska – tzn. rozhodujícím je datum zařazení do účetnictví příjemce resp. do užívání

Varianty a) a b) mohou platit současně, aplikují se tedy obě pravidla.