Evropská komise schválila programový dokument IROP pro období 2014–2020 ve verzi 2.0

9. 6. 2021

Dne 26. května 2021 schválila Evropská komise prováděcím rozhodnutím revizi 2.0 Programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu. Revize Programového dokumentu IROP spočívá v přidělení zdrojů REACT-EU poskytnutých České republice pro rok 2021 na zotavení se z krize vzniklé pandemií COVID-19, z jejích sociálních dopadů a s důrazem na zelené, digitální a odolné oživení hospodářství.

Zdroje REACT-EU ve výši 825 929 873 EUR (cca 21,5 mld. Kč) byly rozděleny do tří prioritních oblastí: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a sociální infrastruktura. Doplňkově byla navýšena i alokace pro technickou pomoc, a to o 8 846 154 EUR (cca 230 mil. Kč).

Podrobnější informace o podpoře z REACT-EU

Programový dokument IROP – verze 2.0