Mise německých firem na veletrh FOR ARCH

29. 9. 2022

Dne 23. září 2022 se uskutečnila mise německých firem na veletrh FOR ARCH v Praze. Na misi spolupracovali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a při Handwerkskammer Dresden a také OHK v Děčíně. Do akce byla též zapojena společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu, který poskytl prostory k jednání a připravil občerstvení pro zúčastněné firmy. Spolupráce se všemi partnery probíhala – jako obvykle – výborně a nezbývá, než všem poděkovat.

Mise se účastnily tři německé firmy zabývající se klimatizační a filtrační technikou nebo těžbou a opracováním labských pískovců. Na české straně se zapojilo šest firem, mezi nimiž byla jedna klasická stavební firma, dále škola se zaměřením na práci s kamenem, dodavatelé speciálních nátěrů, stavebních materiálů nebo klimatizačních jednotek.  

Úvodní slovo patřilo Markétě Meissnerové, vedoucí úřadu Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech, dále účastníky jednání pozdravil i Milan Kuchta, vedoucí zahraničního obchodu ABF.

Poté se představili zástupci všech českých a německých firem a uvedli, o jaký druh spolupráce by měli zájem. Nato probíhaly krátké dvoustranné schůzky, na nichž zúčastnění mohli dohodnout možnou budoucí spolupráci. Je potěšitelné, že již v této fázi došlo k pěti dohodám o následné kooperaci. Na závěr mise si účastníci prohlédli veletrh, přičemž došlo k řadě neformálních schůzek i přímo na stáncích.

Informace o mezinárodních obchodní jednáních, která pořádá EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky i o dalších službách sítě, naleznete na webové stránce:  www.crr.cz/een.

Tisková zpráva

Kontakt

Více informací podá Ing. Eva Hrubešová, tel.: 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz .