Harmonogram výzev REACT-EU na rok 2021 a hodnotící kritéria pro výzvy REACT-EU byly schváleny Monitorovacím výborem IROP

3. 3. 2021

Dne 26. února 2021 byl Monitorovacím výborem IROP schválen formou per-rollam Harmonogram výzev IROP 2014-2020 na rok 2021 obsahující výzvy REACT-EU, rovněž byla schválena hodnotící kritéria pro výzvy REACT-EU.

Výzvy jsou určeny na oblast zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU.

Aktuální harmonogram naleznete zde.

Před vyhlášením samotných výzev budou uveřejňována avíza výzev obsahující základní informace z výzev, které se budou vyhlašovat, včetně hodnotících kritérií. Momentálně jsou uveřejněna avíza výzev z oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému. Všechna hodnotící kritéria REACT-EU jsou k dispozici zde.