Hodnocení výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony bylo dokončeno

26. 1. 2021

V lednu roku 2021 bylo dokončeno hodnocení výzvy č. 92 IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“. Podpořeno je celkem 87 projektů v hodnotě 707,6 mil. Kč z EFRR.

Původní alokace výzvy činila 265 mil. Kč (EFRR). Díky navýšení alokace výzvy v září roku 2020 bylo možné po dohodnocení podpořit všechny úspěšné projekty a to v hodnotě 707,6 mil. Kč (EFRR). Výzva byla určena pro tzv. „uhelné regiony“, tedy Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj. Celkově je podpořeno 87 projektů na modernizaci a rozvoj odborného vzdělávání na základních školách. Jedná se o projekty na výstavbu či modernizaci odborných učeben ve vazbě na práci s digitálními technologiemi, technické a řemeslní obory, cizí jazyk a přírodní vědy.
Seznam projektů je k dispozici na uvedeném odkazu.