Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2020

2. 11. 2020

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) za rok 2020 dojde 11. 12. 2020 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Podle harmonogramu roční účetní závěrky roku 2020 dojde k obnovení plateb pro projekty IROP v polovině ledna 2021. S vydáváním právních aktů (rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů) bude možné začít v druhé polovině února 2021. Proces schvalování projektů, administrace změn a předkládání žádostí o platbu příjemci není roční účetní závěrkou ovlivněn.

Přehledy schválených výdajů pro průběžné financování projektů MAS ze specifického cíle 4.2 je možné za účelem proplacení v letošním roce předkládat nejpozději do 13. 11. 2020 na CRR ke kontrole.