Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2021

23. 9. 2021

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) za rok 2021 dojde 10. 12. 2021 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Podle harmonogramu roční účetní závěrky roku 2021 dojde k obnovení plateb pro projekty IROP v polovině ledna 2022. S vydáváním právních aktů (rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů) bude možné začít v druhé polovině února 2022. Proces schvalování projektů, administrace změn a předkládání žádostí o platbu příjemci není roční účetní závěrkou ovlivněn.

Přehledy schválených výdajů pro průběžné financování projektů MAS ze specifického cíle 4.2 CLLD je možné za účelem proplacení v letošním roce předkládat nejpozději do 11. listopadu 2021 na CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky) ke kontrole.

Další aktuality

zobraz všechny