Informace k obnovení zasílání stanovisek k zakázce v programovém období 2014-2020.

16. 3. 2023

S ohledem na právní jistotu příjemců finančních prostředků IROP Centrum pro regionální rozvoj České republiky obnovuje zasílání stanovisek k zakázce i v případech, kdy byla kontrola zakázky ukončena bez zjištění nebo bez zjištění s dopadem na výši poskytnuté dotace.

Dosavadní opatření, na základě kterého nebyla u veřejných zakázek, u nichž byla ukončena kontrola bez zjištění či se zjištěním bez finančního dopadu, zasílána Stanoviska k zakázce, se odkládá.

O jeho případném znovuzavedení budou příjemci informování standardním způsobem.