Informace Řídicího orgánu IROP k proplácení žádostí o platbu na konci roku 2019 a začátku roku 2020

9. 10. 2019

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) za rok 2019 dojde 11. 12. 2019 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Podle harmonogramu roční účetní závěrky roku 2019 dojde k obnovení plateb pro projekty IROP v polovině ledna 2020. S vydáváním právních aktů (rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů) bude možné začít v druhé polovině února 2020. Proces schvalování projektů, administrace změn a předkládání žádostí o platbu příjemci není roční účetní závěrkou ovlivněn.

ŘO IROP garantuje proplacení všech bezchybných žádostí o platbu předložených do 1. 10. 2019 ještě v roce 2019. Přehledy schválených výdajů pro průběžné financování projektů MAS ze specifického cíle 4.2 je možné za účelem proplacení v letošním roce předkládat nejpozději do 8. 11. 2019.