INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM napomáhá ke zvládnutí epidemie covid-19

1. 10. 2020

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží ke
zlepšování životních podmínek obyvatel Česka, výstupy z projektů se však dají využít i při
mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie.
Připravili jsme stručný přehled, jak evropské zdroje podpořily integrovaný záchranný systém (IZS)
a nemocnice v průběhu epidemie covid-19 v Česku. Kromě uvedených příkladů jsou díky IROP
v realizaci další projekty, které budou v brzké době dokončeny a budou sloužit občanům.

Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ČR zde