Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 oficiálně odstartoval

21. 9. 2022

Připraveno, schváleno, podepsáno. Česko-rakouské pohraničí bude i v následující letech vzkvétat díky Evropské územní spolupráci a programu Interreg. K jeho oficiálnímu zahájení došlo 19. září na konferenci v Michnově paláci v Praze.

Slavnostní zahájení zahrnovalo kromě podepsání vzájemné spolupráce také představení nového programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027. Události se vyjma hlavních představitelů programu zúčastnili také velvyslanci Jiří Šitler a Bettina Kirnbauer, náměstek člena vlády z MMR Jan Fluxa, ale i generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) Zdeněk Vašák. Nechyběli však ani zástupci krajů a spolkových republik, které jsou zapojeny do přeshraniční spolupráce.

Rakousko-český Interreg získá v nadcházejícím období finanční příspěvek ve výši 86,8 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Program je rozdělen do 4 prioritních os, přičemž největší alokaci obdrží oblast vzdělávání, kultury a cestovního ruchu (viz tabulka níže). Programové území zůstává stejné.

Finanční alokace programu dle stanovených prioritních os

Díky širokému zaměření i zmíněné finanční alokaci se dočká podpory celé spektrum ambiciózních projektů. Česko-rakouské pohraničí se tak může těšit na mnoho zajímavých věcí, které zlepší život lidem v příhraničních regionech.

Interreg v Centru

K tomu, aby projekty byly realizovány úspěšně a přinášely všem užitek, přispívá zásadní způsobem i Centrum. V roli tzv. kontrolora první úrovně (FLC) působí u 9 programů Interreg. Navíc u rakouského a polského programu zajišťuje fungování společných sekretariátů. „Programy přeshraniční spolupráce administrujeme již od roku 2004 a jsme nesmírně rádi, že i rakousko-český, dosud velmi úspěšný program, budeme v Centru nadále spravovat. Pevně věřím, že program naváže na svou úspěšnou realizaci z minulého období a přispěje tak ke zlepšení životní úrovně v česko-rakouském pohraničí,“ řekl ve své prezentaci generální ředitel Centra Zdeněk Vašák.

Novinkou v nadcházejícím programovém období je také administrace projektů prostřednictvím platformy Jems (Joint electronic monitoring system), která žadatelům značně zjednoduší podávání žádostí i vykazování výdajů. První projektové žádosti budete moct pravděpodobně podávat již na začátku příštího roku.