IROP bojuje evropskými dotacemi proti změnám klimatu

10. 10. 2019

V Jihlavě se včera uskutečnila konference Podpora integrovaného záchranného systému (IZS) z EU fondů. Místo nebylo vybráno náhodně, protože právě v Jihlavě se nachází Skladovací a opravárenské zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, které poskytlo zázemí i pro doprovodný program. Součástí prezentovaných témat bylo také představení návrhu podpory IZS v blížícím se programovém období 2021-2027.

„Cílem konference bylo představit a analyzovat dosažené výsledky v oblasti podpory složek integrovaného záchranného systému (IZS) ze strukturálních fondů Evropské unie v programových obdobích 2007-2013 a 2014-2020. Integrovaný regionální operační program a jeho předchůdce poskytli na podporu IZS celkem 11,84 mld. korun na více než 579 projektů z celé ČR,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Součástí prezentovaných témat bylo také představení návrhu podpory IZS v blížícím se programovém období 2021-2027. Ministerstvo pro místní rozvoj si uvědomuje potřebu posílení systému ochrany obyvatelstva v ČR. Česká republika se kromě častějšího výskytu extrémních jevů v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami, které mají za následek vyšší četnost mimořádných událostí, musí potýkat také s rostoucí tendencí výskytu a rozsahu tzv. nových hrozeb.

V tematických blocích se představily jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Jako první zahájili zástupci Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Kraje Vysočina s projektem díky kterému získala ZZS Kraje Vysočina 14 vybavených sanitek, 40 přístrojů pro nepřímou masáž srdce nebo byl vylepšen systém komunikace a sdílení dat mezi operačním střediskem, nemocnicemi a zasahujícími posádkami.

Na záchrannou službu navázali zástupci Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) s projektem informačního systému, který je využíván operačními středisky základních složek IZS při příjmu tísňových volání a následném vysílání sil a prostředků k řešení mimořádných událostí. Klíčovým přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému, což se pozitivně projevuje při řešení mimořádných událostí a poskytování pomoci občanům. Dalším projektem, který poutá pozornost, je rekonstrukce unikátního výcvikového střediska ve Velkém Poříčí, které díky svému architektonickému řešení umožňuje simulaci komplikovaných zásahů ve velmi specifických podmínkách – při silném větru či přívalech sněhu. Kromě lezeckých stěn je zde i rozběhová dráha, studniční šachta nebo hasičská věž s bazénem.

Třetí blok patřil zástupcům Policie ČR, kteří přestavili projekt zaměřený na zvýšení akceschopnosti, díky kterému byla pořízena moderní odolná technika a speciální vybavení zahrnující 150 nových terénních vozidel, 125 mikrobusů, 105 speciálních vozidel pro monitoring reálných hrozeb, 76 speciálních terénních vozidel s mobilní laboratoří, 46 čtyřkolek, 10 nízkoponorných člunů, 6 kajutových člunů a mnohé další technické vybavení. Dále představili aktuálně realizovaný projekt Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – KŘP Pardubického kraje. Jeho hlavním cílem je výstavba nového pracoviště Policie ČR, které bude odolné vůči následkům mimořádné události, soběstačné z hlediska zásobování elektrickou energií i pohonnými hmotami a plně vyhovující potřebám Policie ČR v případě vzniku mimořádné události v daném regionu.

Všechny tři složky IZS se musí v dnešní době potýkat novými hrozbami, mezi které patří terorismus, útoky hackerů a kyberkriminalita, příliv cizinců ze třetích států, havárie s nebezpečnými látkami, změny klimatu a živelní pohromy. Do budoucna proto bude potřeba vybavit složky IZS speciální technikou, která zahrnuje např. i roboty, drony a umělou inteligenci.

Konference byla zakončena zajímavým doprovodným programem. Účastníci si mohli prohlédnout Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu, Základnu pro dislokaci speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky, které nejsou běžně přístupné nebo různé druhy techniky složek IZS pořízené v programovém období 2007–2013 a 2014–2020. Součástí byla i dynamická ukázka v podobě společného zásahu základních složek IZS u simulované dopravní nehody nebo testování brodivosti požárního automobilu v jihlavském polygonu. Tyto zkoušky provádí HZS ČR proto, aby při následném nasazení techniky při mimořádné události, například při povodních, byla zajištěna její plná funkčnost při jízdě ve vodě.

Více informací o projektech jednotlivých složek integrovaného záchranného systému naleznete na stránkách:
Hasičského záchranného sboru ČR
Policie ČR
Zdravotnické záchranné služby