IROP hodnotí úspěchy za období 2014-2020

22. 2. 2021

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a administruje Centrum pro regionální rozvoj, hodnotí úspěchy, které přinesly podpořené projekty v letech 2014-2020. Celkem již bylo rozděleno na projekty necelých 122 miliard korun.

Období 2014-2020 se označuje jako programové období, během kterého jsou vybrané instituce pověřeny rozdělit finanční prostředky, které jim byly přiděleny na základě dohod s Evropskou unií. Toto období sice již skončilo a většina financí je již rozdělená, je však možné žádat o zbývající finanční prostředky zejména ve výzvách pro integrované nástroje do roku 2023 a rovněž je možné realizovat projekty až do roku 2023.

Během tohoto období se podařilo podpořit téměř 10 400 projektů, které přispívají ke zlepšení životních podmínek v České republice. Část projektů bude ještě probíhat do roku 2023, nicméně občané Česka mohou využívat již nyní 785 nových nízkoemisních vozidel MHD (tramvaje autobusy, trolejbusy). Díky podpoře z IROP se zrekonstruovalo nebo zmodernizovalo téměř 650 km silnic II. a III. třídy a 49 přestupních terminálů. Podpora z IROP také pomohla zrekonstruovat 50 památek, 17 muzeí a 5 krajských knihoven. V oblasti vzdělávání bylo podpořeno 257 školek, které se zmodernizovaly a zvýšila se jejich kapacita na celkem 12,5 tis. dětí. 58 podpořených nemocnic zmodernizovalo nebo si pořídilo nové lékařské přístroje a lůžka, např. 17 počítačových tomografů (CT), 15 magnetických rezonancí, 4 730 lůžek nebo 767 specializovaných lůžek.

Další zajímavá čísla včetně srovnání s loňským rokem naleznete v příloze.