IROP II začíná: co se mění a jak efektivně žádat o peníze

28. 7. 2022

Hned na začátku se vyplatí neudělat zbytečnou chybu, znát relevantní informace a samozřejmě se také spolehnout na odborníky z Centra pro regionální rozvoj České republiky. Díky našim zkušenostem vám jdeme naproti. Zde máte shrnuto všechno potřebné. Úspěšný start!

Vyhlášením první výzvy se právě teď otevírá IROP II čili Integrovaný regionální operační program pro období 2021–2027. Můžete se tak začít hlásit o evropské dotace. V IROP je jich připraveno zhruba 118 miliard Kč.

Informace o první výzvě:

Harmonogram dalších výzev:

„Centrum pro regionální rozvoj České republiky je administrátorem programu a zároveň partnerem vás, všech žadatelů, kteří chtějí svými projekty zlepšit život lidí v regionech. Tyto projekty jsou bezesporu naším společným zájmem,“ říká Zdeněk Vašák, generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky, a dodává: „Nejsou to žádné fráze. Máme velmi kompetentní tým, který umí projít celý proces žádosti s žadateli i příjemci bez větších zádrhelů. Využijte toho, prosím – jsme vám vždy schopni podat pomocnou ruku,“ dodává Zdeněk Vašák.

A jelikož všechna slova vždy podepíráme i reálnými činy, níže je pět důležitých věcí, které vám sepsala a doporučuje Helena Miškovičová, ředitelka sekce IROP:

1. Využijte Konzultační servis, on-line nástroj, který ukazuje veškeré konzultace žadatelů. Všichni tak máte k dispozici všechna naše vyjádření, od kterých se můžete odpíchnout při přípravě žádostí. Pokud odpovědi zaktualizujeme, např. kvůli změnám metodiky, vždycky vás na to upozorníme.

2. Chceme však být ještě otevřenější. Chceme, abyste věděli, podle čeho všechny projekty kontrolujeme. Naše kontrolní listy budou nově součástí dokumentace výzev. Jako žadatelé si tak lehce ověříte, zda máte všechno v pořádku.

3. Budeme vám pomáhat ještě víc. Pokud si budeme moct něco sami ověřit, nebudeme to prostě po vás, žadatelích, požadovat. Například může jít o výpis z katastru nemovitostí. Budeme se snažit o maximální součinnost i s jinými státními institucemi, byť si umíte představit, že to nemusí být jednoduché.

4. Poskytneme vám ale ještě lepší informační servis. Řada z vás absolvovala IROP TOUR a máme na ni mimořádnou odezvu. Uspořádáme dlouhou řadu seminářů k jednotlivým výzvám. Zaměříme se na to, jak správně předložit projekt a na co si dát při jeho přípravě pozor. Sledujte proto prosím kalendář akcí

5. A nakonec jedno ujištění. Ačkoliv se v následujících dvou letech nový program sbíhá s předchozím programem IROP (skončí v roce 2023), neměli byste to pocítit negativně. Je na nás, abychom dokázali všechny aktivity efektivně koordinovat, i když na to máme stejný počet lidí.

Hlavní změny v IROP na nové období

Aktuální program neobsahuje část dřív podporovaných věcí: komunitní centra, sociální podnikání, územní plánování ani zateplování bytových domů. Naopak má peníze na nové oblasti podpory, kterými jsou:

  • revitalizace veřejných prostranství,
  • veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
  • a větší váhu bude mít ICT a kyberbezpečnost.

Novinkou jsou pak i paušální výdaje ve formě jednotné sazby 7 %, kterou můžete využít na pokrytí výdajů za studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci, BOZP, TDI a podobně. Ve stručném přehledu, který jsme pro vás připravili, najdete i další změny.

První výzva není krokem do neznáma

Vraťme se k první výzvě. Jde o veřejné knihovny. Jak jsme uvedli, Centrum pro regionální rozvoj České republiky je administrátorem programu, ale chceme být i vaším respektovaným partnerem. Díky předchozímu programovému období máme baterii projektů, které vás můžou inspirovat k předložení vlastních. Podívejte se hned na dva projekty, kde se povedlo významně pomoct knihovnám v Žatci a Písku:

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna

Na jednotlivá témata programu jsme se specializovali. Máme tedy vždy garanty, kteří mají odpovídající zkušenost a poradí vám. Pro oblast knihoven jsou to naše regionální kanceláře v Ostravě a Hradci Králové.

Všechny kontakty pak najdete zde.

„Věříme, že oceníte náš přístup a že společně dokážeme zlepšit život v regionech. Centrum pro regionální rozvoj České republiky to vnímá jako své poslání. Víme, že k jeho naplnění musíme být vaším spolehlivým partnerem,“ přejí si generální ředitel Zdeněk Vašák i ředitelka sekce IROP Helena Miškovičová.