39. výzva IROP (ITI) podpoří nízkoemisní veřejnou dopravu

12. 12. 2022

Integrovaný regionální operační program administrovaný Centrem právě vyhlašuje 39. výzvu, která se zaměří na kvalitní veřejnou dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Výzva IROP podpoří regiony v nákupu bezemisních a nízkoemisních vozidel částkou přesahující 3 miliardy korun.

Výzva je zaměřena na integrované projekty realizované na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

39. výzva ze Specifického cíle 6.1 Čistá a aktivní mobilita podporuje nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo biometan, tedy autobusů na plyn.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR) – více na kategorie regionů. Pro žadatele z MRR je připraveno 1,7 miliardy korun a pro žadatele z PR 1,4 miliard z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů. 

Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.


Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 12. prosince 2022 od 14 hodin do 31. prosince 2027, 14.00. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jaké projekty se díky penězům z IROP realizovaly v minulém programovém období? Například Ostrava se v roce 2020 dočkala zasloužené obnovy vozového parku. Dopravní podnik zde získal dotaci, kterou využil na nákup tramvají, trolejbusů a nízkoemisních autobusů. Modernizaci vozového parku realizoval také Dopravní podnik v Ústí nad Labem či v Českých Budějovicích.

Na další příklady se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají v našich regionech.