Kvalitnější krajské silnice II. třídy díky 21. a 22. výzvě IROP

27. 9. 2022
Modernizace silnice Fojtov-Děpoltovice
Foto: Modernizace silnice Fojtov-Děpoltovice

Nově vyhlášené výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zajistí plynulý, bezpečný provoz na nově postavených či zmodernizovaných úsecích krajských silnic II. třídy a lepší napojení na transevropskou dopravní síť. Z evropských fondů je na to připraveno 10,2 miliard korun.

IROP v novém programovém období pokračuje ve zkvalitňování stavu páteřních krajských silnic –peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj umožní modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic, výstavbu obchvatů a silničních přeložek a také technické zhodnocení či výstavbu mostů. O finanční podporu z těchto výzev IROP tak můžete žádat např. při výstavbě obchvatu obce na úseku silnice II. třídy mezi městem a dálnicí či při rekonstrukci mostu přes řeku na silnici II. třídy.

Pro koho jsou výzvy určeny?

Výzva č. 21 má pomoci méně rozvinutým regionům, výzva č. 22 se týká regionů přechodných. Oproti jiným výzvám byly peníze jednotlivým krajům předem rozděleny a rezervovány dle jejich Regionálního akčního plánu. V něm si kraje samy vymezily, které úseky silnic II. třídy jsou vzhledem k jejich technickému stavu a důležitosti prioritami, i časový rámec respektující finanční možnosti krajů ke spolufinancování projektů.

Na co si dát pozor?

Pro úspěšné získání podpory je nutné splnit všechny podmínky, které určuje řídicí orgán IROP. Na některé z nich upozorňuje Michaela Brožová, specialistka k výzvám IROP pro oblast dopravy: „Žadatelé by měli myslet na to, že podpořeny mohou být jen ty stavební úpravy, kterými se zlepšují parametry silnic. Nemůže jít tedy o opravy nebo souvislé údržby. Dále musí být projekty v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zároveň s Regionálním akčním plánem daného kraje. Podrobnější informace žadatelé naleznou ve Specifických pravidlech výzev a v případě dotazů se na nás mohou obrátit prostřednictvím Konzultačního servisu,“ dodává Michaela Brožová.

Výsledkem poskytnuté finanční podpory by měla být kvalitní a dlouhodobě udržitelná infrastruktura, která poskytne uživatelům silniční sítě bezpečnost i komfort při cestování a přepravě. V minulém programovém období tak mohlo vzniknout mnoho projektů, které denně zlepšují život lidem v regionech. Podívejte se na některé z nich.

 Další plánované výzvy IROP pro období 2021–2027 najdete zde: