IROP vyhlásil další výzvu pro mateřské školy, tentokrát budou podpořené projekty ITI

29. 9. 2022
Foto: MŠ Sedlejov

IROP, který administruje Centrum pro regionální rozvoj České republiky, spouští další výzvu v novém programovém období. Dne 29. 9. 2022 byla vyhlášena výzva zacílená na navyšování kapacit a zlepšení kvality ve vzdělávání pro mateřské školy.

20. výzva IROP – Mateřské školy (ITI) – SC 4.4 podporuje integrované projekty realizované na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská), které spadají do dvou kategorií regionů. Jedná se o méně rozvinuté regiony a přechodové regiony. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 841,4 mil. Kč a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 736,2 mil. Kč z ERDF.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. 

Výzva je zaměřená na navyšování kapacit mateřských škol v území s identifikovanou nedostatečnou kapacitou. Podrobnosti k demografické analýze jsou uvedeny v příloze č. 7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Ve výzvě je také silná podpora zkvalitnění podmínek v mateřských školách. 

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 29. září 2022 od 14 hodin do 31. 12. 2027, 14.00. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2029. Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musejí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejích cílů. 

Zajímá vás podrobněji i jiná oblast podpory IROP mimo vzdělávání? Pomůžeme vám. Chystáme totiž rozsáhlou sérii seminářů pro žadatele z IROP po celém Česku. Sledujte náš kalendář akcí a zúčastněte se události přímo ve svém regionu.

Podávali jste žádost v IROP 2014–2020 a nevíte, co je v současném programovém období nového? Připravili jsme pro vás souhrn všech změn v IROP 2021–2027.

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat také přes konzultační servis IROP.

Konzultační servis