94. výzva IROP podpoří digitalizaci stavebního řízení 1 mld. korun

1. 7. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 30. června 2020 novou průběžnou výzvu č. 94 Digitalizace stavebního řízení k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.Vyčleněné finanční prostředky ve výši 1,04 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou určeny na informační systémy podporující digitalizaci stavebního řízení.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Český úřad zeměměřický a katastrální, Český telekomunikační úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 30. července 2020.

Více informací naleznete na tomto odkazu

Výzva č. 94 Digitalizace stavebního řízení