IROP podpoří nízkoemisní vozidla pro krajskou dopravu v uhelných regionech

23. 7. 2020

Řídicí orgán IROP oznamil ukončení procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 93 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II“. Schváleno k financování bylo celkem 6 projektů za 775 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podmínky výzvy úspěšně splnilo všech 8 předložených projektů za 962 mil. Kč z EFRR. Vzhledem k alokaci výzvy dosahující necelých 840 mil. Kč Řídicí orgán IROP zařadil 2 projekty za 187 mil. Kč na seznam náhradních projektů. Tabulku schválených a náhradních projektů řazených sestupně podle výsledku věcného hodnocení, data a času podání žádosti o podporu (nastavení stavu PP20 Žádost o podporu zaregistrována) naleznete v přiloženém přehledu.

IROP na území ČR mimo hl. m. Prahu k dnešnímu dni podpořil nákup devíti stovek CNG autobusů, elektrobusů, trolejbusů a tramvají za 7,5 mld. Kč z EFRR. Díky projektům z 93. výzvy se tak počet pořízených vozidel z IROP přehoupne přes 1000.