IROP opět podpoří vznik nových kapacit sociálního bydlení

26. 9. 2022
Sociální bydlení Bílovice nad Svitavou
Foto: Sociální bydlení Bílovice nad Svitavou

V nově vyhlášených výzvách č. 25 (pro méně rozvinuté regiony) a č. 26 (pro přechodové regiony) je připraveno z Evropského fondu pro regionální rozvoj bezmála 1,2 miliardy korun. Peníze poputují na nákup, výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sociálních bytů pro ty, kteří se nacházejí v bytové nouzi.

Lidé, kteří nemají přístup k bydlení nebo jsou ztrátou bydlení ohroženi, se dočkají pomoci díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) administrovanému Centrem pro regionální rozvoj. S finanční podporou z IROP budou moci vaše projekty zajistit nové bydlení lidem spícím venku, v noclehárnách, azylových domech či domech na půli cesty, ale také lidem ohroženým domácím násilím, žadatelům o azyl, lidem, kteří opouštějí pobytové sociální služby nebo dostali výpověď z nájemního bytu.

Projektové žádosti v rámci výzev č. 25 a č. 26 můžete podávat již ode dneška.

Peníze z těchto výzev můžete využít na:

👉 výstavbu a nákup bytů

👉 modernizaci bytového fondu

👉 nákup základního vybavení bytu včetně nábytku

Kdo může žádat o podporu?

👉 obce, kraje

👉 organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi

👉 příspěvkové organizace organizačních složek státu

👉 církve, církevní organizace

👉 nestátní neziskové organizace, které doloží, že minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti o podporu bez přerušení poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

Na co si dát pozor?

Odborníci z Centra doporučují žadatelům, aby si pečlivě prostudovali Specifická pravidla jednotlivých výzev. Dotaci mohou totiž získat pouze ty projekty, které budou realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí.

Konzultační servis

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jak pomohly peníze z evropských fondů lidem v bytové nouzi v minulém programovém období IROP? Například v obci Bílovice nad Svitavou v Jihomoravském kraji mohl v roce 2020 vyrůst zcela nový bytový dům pro osoby v bytové nouzi. Na výstavbu šesti bytových jednotek se základním vybavením projekt získal dotaci ve výši 8,5 milionu korun. Mezi další úspěšné projekty patří přestavba Základní umělecké školy na sociální bydlení v Uherském Ostrohu na Zlínsku, kde dotace dosáhla 7 milionů korun, či výstavba bytového domu v Litomyšli podpořena více než 9 miliony korun.

Na další příklady se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze podporují naše regiony.