IROP spouští první výzvu pro ITI v období 2021-2027

19. 9. 2022
Foto: R. Drbohlav, projekt knihovny Vratislavice nad Nisou

Centrum pro regionální rozvoj České republiky oznamuje, že 19. 9. 2022 vyhlásil IROP 16. výzvu zacílenou na rozvoj a revitalizaci knihoven pro integrované územní investice (ITI).

16. výzva IROP – Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR) je zaměřená na podporu integrovaných projektů realizovaných na územích méně rozvinutých regionů (MRR) a přechodových regionů (PR). Vzhledem k tomu, že výzva je zacílena na výše uvedené dvě kategorie regionů, jsou ve výzvě stanoveny i dvě alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Pro MRR je určena částka ve výši 605,3 mil. Kč a pro PR je alokace ve výši 222,1 mil. Kč.

 Integrované projekty předkládané do této výzvy musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejích cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti/aglomerace.

Výzva je vyhlášena jako výzva průběžná, tj. hodnocení žádostí o podporu probíhá průběžně po jejich podání v MS2021+.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Chcete vědět víc?

Semináře

Pořádáme semináře pro všechny žadatele, kteří chtějí předložit svůj projekt do IROP 2021-2027, nechtějí udělat zbytečnou chybu a chtějí projít celým procesem co nejrychleji. Více informací najdete na crr.cz/irop/irop-akce/seminare-k-vyzvam.

Výzvy

Všechny informace o výzvách na jednom místě.

Konzultační servis

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat přes Konzultační servis IROP

Souhrn všech změn v IROP 2021–2027

Podávali jste žádost v IROP 2014–2020 a nevíte, co je v současném programovém období nového? Připravili jsme pro vás souhrn všech změn v IROP 2021–2027.