IROP: Více než 1,5 mld. korun pro lepší fungování sociálních služeb

24. 10. 2022
Foto: Komunitní centrum Dolní Břežany

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vyhlásil právě dnes 24. října 2022 výzvu IROP č. 30 Sociální služby (ITI). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů v oblasti sociálních služeb realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Žadatel v 30. výzvě IROP může získat podporu na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Výzva je určená pro projekty spadající jak do kategorie méně rozvinutých regionů, tak do přechodových regionů. Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 937 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).  Pro žadatele z přechodových regionů je určeno 628,6 mil. korun z EFRR.

Integrované projekty, které budou předkládány do 30. výzvy IROP, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI. Z toho důvodu musí být projekty nejprve projednány na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií. Současně je nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné metropolitní oblasti/aglomerace.

Kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí jsou součástí vyhlášené výzvy.

Dotazy k výzvě a přípravě projektových žádostí je možné podávat prostřednictvím konzultačního servisu IROP

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2029.