IROP podpoří více než 1 miliardou sociální služby v regionech

23. 9. 2022
Foto: komunitní centrum v Dolních Břežanech

Více než 1 miliarda korun z evropských fondů je vyčleněna v rámci 14. a 15. výzvy IROP na zlepšení kvality sociálních služeb v regionech. Peníze pomohou lidem, kteří se nacházejí v kritické životní situaci, lidem s handicapem, ohroženým dětem, seniorům či lidem bez domova.

Pro koho a na co jsou peníze určeny?

Finanční podpora ve výzvě č. 14, která představuje zhruba 900 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), je připravena pro sociální služby v méně rozvinutých regionech. Přes 300 milionů korun z EFRR pak míří v rámci výzvy č. 15 do přechodových regionů. V obou typech regionů mohou peníze využít na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb dospělým i dětem v kritické životní situaci, lidem sociálně vyloučeným či ohroženým.

Sociální služby tak poskytnou kvalitnější péči lidem s handicapem, s chronickým a duševním onemocněním, mladým dospělým, kteří opouštějí ústavní či náhradní rodinnou péči, obětem domácího a genderově podmíněného násilí, seniorům, uprchlíkům nebo lidem bez domova.

Kdo může žádat o podporu?

👉 příspěvkové složky státu

👉 příspěvkové organizace organizačních složek státu

👉 kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

👉 organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

👉 církve, církevní organizace

👉 nestátní neziskové organizace

Podpora je určena jak pro již registrované, tak pro dosud neregistrované sociální služby. Tentokrát se však týká pouze vybraných sociálních služeb, které najdete uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel.

Na co si dát pozor?

Pro úspěšné získání podpory musí projekty v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a se zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí. „U projektů sledujeme využívání vyprodukovaného odpadu, zda projektem nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost podpořené infrastruktury. Také jestli výstavbou nedojde k záboru kvalitních zemědělských či lesních půd a zda bude zajištěna průchodnost pro volně žijící živočichy. V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou případech splňující emisní limit 50 g CO2/km,“ upozorňuje specialistka a členka pracovního týmu pro oblast sociálních služeb z Centra pro regionální rozvoj Vladimíra Vokurková Košková.

Konzultační servis

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

Díky finanční podpoře z IROP se již v předchozím programovém období v oblasti sociální integrace realizovalo mnoho povedených projektů. Například v roce 2019 byla dokončena rekonstrukce zchátralé budovy v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji, a tak mohlo s pomocí dotace ve výši téměř 10 milionů korun vzniknout komunitní centrum pro místní obyvatele. Centrum pomáhá sdružovat obyvatele, poskytuje sociální poradenství a sociální služby, zároveň začleňuje vyloučené obyvatele do komunity obce. 14 milionů korun zajistil IROP z evropských fondů na vybudování azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi také v Libereckém kraji.

Na další příklady se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze podporují naše regiony.