IROP pomůže speciálnímu školství 700 miliony

28. 11. 2023
Nové výzvy podpoří speciální školství a poradenská zařízení
Foto: ilustrační

Nové výzvy IROP č. 95 a 96 se zaměří na podporu speciálního školství a poradenských zařízení. Více než 700 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pomůže vzdělávacím zařízením připravit žáky na samostatný život nebo na přechod do běžných škol. Modernizace se dočkají i pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra či střediska výchovné péče. Žádosti o dotaci můžete podávat od 27. května 2024.

Pro výzvu č. 95, která je zaměřena na méně rozvinuté regiony, je v Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno přes 450 milionů korun. Na přechodové regiony ve výzvě č. 96 pak čeká více než 250 milionů korun. Kategorie regionů najdete na webu IROP.

Na co můžu dotaci využít?

Prioritou výzev je kvalitní příprava žáků na samostatný život nebo na přechod do běžných škol. Dotaci z IROP tak můžete využít například ke stavebním úpravám terapeutických učeben škol či tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona (tréninkové byty nebo pracoviště, dílny pro ergoterapii, rehabilitační, smyslové a relaxační místnosti).

Dále je možné modernizovat nebo rozšířit kapacity pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, a to včetně zázemí pro poradenské pracovníky. Díky těmto inovacím poskytnou zařízení potřebné poradenství většímu počtu klientů a rozšíří se také spektrum nabízených služeb (např. v oblasti diagnostiky žáků).

Kdo může žádat o dotaci?

  • školské právnické osoby
  • obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji
  • Nestátní neziskové organizace (NNO), které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • církve, církevní organizace
  • Organizační složky státu (OSS), Státní příspěvkové organizace (PO OSS)
  • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Jednotlivé kraje provádějí strategický předvýběr možných projektů předkládaných do IROP. Priority ve svých územích sestavují prostřednictvím Regionálních akčních plánů (RAP), kde předvýběr projektů najdete.

Příjem žádostí o dotaci začne 27. května 2024 ve 14 hodin, na přípravu tak máte dostatek času. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na září 2025.

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.