IROP splnil podmínky Evropské komise pro letošní rok a nadpracovává do zásoby

23. 3. 2020

I přes aktuálně nepříznivé informace v souvislosti s koronavirem bychom neměli zapomínat na dobré zprávy a úspěchy. Jedním z nich je, že IROP v dnešních dnech splnil tzv. pravidlo n + 3, které stanovuje Evropská komise.Toto pravidlo zavazuje Českou republiku vyčerpat prostředky přidělené v daném roce do 3 let. V letošním roce to bylo 31 miliard korun, které jsou již proplaceny. Zbývá tedy více než 8 měsíců, během kterých si pracovníci ŘO IROP a Centra „nadpracují“ finanční prostředky pro toto pravidlo na příští rok.

Programové období evropských fondů se chýlí ke konci a z IROP je již rozdáno 88,6 % z alokovaných finančních prostředků, tj. 106,7 mld. Kč. Nicméně na Řídicím orgánu IROP se již připravují na nové programové období 2021 – 2027 a vyjednávání s Evropskou komisí k pokračování IROP.