IROP v roce 2022 podpořil regiony více než 20 miliardami korun, 68 % šlo krajům a obcím

18. 1. 2023

Uzavírání největšího evropského dotačního programu v ČR pro programové období 2014–2020 odhaluje, jak důležitým zdrojem financí je pro kraje a obce. Ty jen v minulém roce inkasovaly přes 13 miliard Kč. Další téměř tři miliardy pomohly organizačním složkám státu (např. hasičským záchranným sborům). Celkově získali příjemci z IROP v roce 2022 přes 20 miliard.

Integrovaný regionální operační program z let 2014–2020 nadále pokračuje v realizaci projektů. V roce 2021 do něj totiž přibylo 28,1 mld. Kč pro nemocnice, sociální oblast, hygienické stanice a složky IZS v reakci na pandemii Covid-19. IROP 2014–2020 tak nakonec podpoří regiony částkou ve výši 145 mld. Kč.

V tuto chvíli dochází k dokončování velkých projektů z minulého období, a zároveň IROP 2021–2027 je už v plném proudu. Centrum pro regionální rozvoj, které má oba programy na starosti, je však na tuto situaci podle generálního ředitele Zdeňka Vašáka plně připraveno:

„Podle celkového počtu schválených žádostí a uvolněných peněz v roce 2022 můžeme jednoznačně tvrdit, že stíháme, aniž bychom jakkoliv snižovali kvalitu své práce. Vloni odešlo úspěšným žadatelům více než 20 miliard korun, jen za poslední tři měsíce to bylo přes 6 miliard. Šlo celkem o 2 724 žádostí o platbu, které jsme museli posoudit a úspěšně odbavit,“

Kam peníze z IROP putovaly?

Evropské peníze podpořily v roce 2022 především projekty, které realizují kraje a obce. Soukromé subjekty obdržely 6 % celkových prostředků, neziskový sektor pak 4 %. Církevní instituce získaly pro své investice přes 760 milionů Kč.

Většina z těchto prostředků se použila na opravy historických památek. V případě neziskového sektoru peníze pomohly hlavně v sociální sféře. Typickým žadatelem byly charity a sociální služby obcí a krajů, které díky evropským penězům z IROP rozšířily nebo zkvalitnily pomoc lidem v nouzi,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka sekce IROP Centra pro regionální rozvoj ČR.

Právní forma příjemců podporyPočet žádostí o platbuSchválené Žádosti o platbu celkem (Příspěvek EU v Kč)Podíl na celkovém objemu
Kraje3908 031 546 882,6 Kč40 %
Obce1 1665 548 751 718,6 Kč28 %
Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace aj.1452 680 562 570,9 Kč13 %
Soukromý sektor1251 187 258 651,2 Kč6 %
SVJ a bytová družstva370965 670 794,2 Kč5 %
NNO371879 382 719,4 Kč4 %
Církevní instituce157761 689 265,1 Kč4 %
Celkem20 054 862 602,2 Kč
Peníze rozdělené z IROP v roce 2022 podle typu subjektů.

Prohlédněte si úspěšné projekty

A jaké další povedené projekty se v minulosti realizovaly díky penězům z IROP? Podívejte se na náš web Regiony nás baví a zjistěte, jak IROP pomáhá v regionech.

Stáhněte si celou tiskovou zprávu.