Přes 3,5 miliardy korun poputuje do regionů na nákup vozidel veřejné dopravy

3. 10. 2022
Obnova vozového parku MHD v Ostravě
Foto: Obnova vozového parku MHD v Ostravě

Integrovaný regionální operační program (IROP) podpoří čistší a atraktivnější veřejnou dopravu v regionech. V nových výzvách č. 27 a 28 poskytne přes 3,5 miliardy korun na nákup nových nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pomáhají zlepšovat život lidem v regionech. Právě proto jimi IROP podpoří nové projekty, které mají snížit zdraví škodlivé emise, a to nákupem vozidel s ekologickým pohonem. Ta nahradí vozidla stará a nešetrná k životnímu prostředí, případně dopravcům rozšíří jejich vozový park. Finanční podpora má také přispět k zatraktivnění veřejné hromadné dopravy a k přechodu lidí z automobilové dopravy na dopravu veřejnou.

Výzva č. 27 podpoří veřejnou dopravu v méně rozvinutých regionech více než 2 miliardami korun. Přechodové regiony pak na nákup nových vozidel obdrží téměř 1,5 miliardy korun ve výzvě č. 28.

Peníze z těchto výzev můžete využít na:

  • nákup trolejbusů, tramvají, vodíkových autobusů, elektrobusů či autobusů využívajících alternativní palivo biometan

Kdo může žádat o podporu?

  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  • obce nebo kraje, které by chtěly pořídit vozidla do svého vlastnictví a dále by soutěžily provozovatele veřejné dopravy, jenž by tato vozidla následně využíval k přepravě cestujících

Na co si dát pozor?

Finanční podporu mohou získat pouze ty projekty, které splňují Specifická pravidla výzev. Proto doporučujeme žadatelům si tyto podmínky pečlivě prostudovat. „Pokud chce žadatel realizovat obnovu vozového parku, musí být vyřazena všechna stávající, provozně již nevyhovující vozidla, jejichž proběh bude pořizovanými vozidly převzat. Pokud chce svůj vozový park rozšiřovat, musí pořízená vozidla každoročně využívat alespoň ze 70 % na nově vzniklých, nově obsluhovaných, prodloužených či zkapacitněných linkách veřejné dopravy,“ upozorňuje specialistka k výzvám IROP pro oblast dopravy Michaela Brožová.

Dále je také potřeba splňovat podmínky udržitelného rozvoje. Důraz je kladen především na propočet emisí skleníkových plynů i jemných prachových částic.

Konzultační servis

Máte dotaz k výzvám či projektové žádosti? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jaké projekty se díky penězům z IROP realizovaly v minulém programovém období? Například Ostrava se v roce 2020 dočkala zasloužené obnovy vozového parku. Dopravní podnik zde získal dotaci, kterou využil na nákup tramvají, trolejbusů a nízkoemisních autobusů. Modernizaci vozového parku realizoval také Dopravní podnik v Ústí nad Labem či v Českých Budějovicích.

Na další příklady se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají v našich regionech.