IROP vyhlašuje další výzvy z oblasti REACT-EU, nyní pro IZS

22. 4. 2021

Řídicí orgán IROP vyhlásil výzvy k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ na oblast integrovaného záchranného systému (dále IZS). Výzvy jsou zaměřené na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a poskytovatelů zdravotnické záchranné služby tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Výzva č. 96 Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
Výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu na pořízení specializované techniky, věcných a ochranných prostředků, modernizaci a výstavbu objektů základních složek IZS, modernizaci a výstavbu vzdělávacích a výcvikových středisek, zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich rozvoje a modernizace.

Systém ISKP+ pro zpracování žádostí o podporu bude k výzvám zpřístupněn dne 28. 4. 2021 ve 14.00 hod. Předkládání žádostí o podporu bude možné u výzvy č. 96 i 97 ode dne 5. 5. 2021, 14.00 hod.


Seminář pro žadatele

Dne 26. dubna 2021 od 10.00 hod. bude k oběma výzvám uspořádán seminář pro žadatele prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Účastníkům bude den před konáním semináře na e-mail uvedený v přihlášce zaslána adresa s přístupem na seminář. Na výše uvedeném odkazu naleznete registrační formulář i program semináře.


Konzultační servis IROP

Dotazy k výzvám, k přípravě projektových žádostí a dílčí konzultace k veřejným zakázkám je možné vznést přes Konzultační servis IROP, který je dostupný přes webové rozhraní.