IROP vyhlašuje výzvu č. 101 REACT-EU na oblast sociální infrastruktury

31. 5. 2021

Dne 31. 5. 2021 vyhlásil Řídicí orgán IROP výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ na oblast sociální infrastruktury – výzva č. 101 “Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností”. Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Alokace výzvy je více než 2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výzva č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Registrace na seminář byla již spuštěna viz seminář pro žadatele.

Dotazy k výzvě a přípravě projektových žádostí je možné vznést prostřednictvím konzultačního servisu IROP.