Peníze z IROP zatraktivní muzea v regionech

6. 10. 2022
Muzeum automobilů TATRA
Foto: Muzeum automobilů TATRA

Více než 1 miliarda korun čeká v rámci výzev IROP na projekty, které přilákají do muzeí více návštěvníků a zvýší jejich zájem o kulturu a kulturní dědictví. Díky penězům z evropských fondů budou obnoveny nejen samotné budovy muzeí, ale i jejich vybavení, vzniknou také nové expozice a depozitáře.

Kultura a zachování kulturního dědictví pro následující generace je další významnou oblastí, kterou IROP podpoří i v tomto období. Nové výzvy č. 33 a 34 zajistí ochranu muzejních sbírek a zároveň muzeím poskytnou prostředky na atraktivnější prezentaci exponátů. Díky tomu se v regionech zvýší povědomí o kulturním dědictví a zájem o něj.

Finanční podpora z evropských fondů, kterou administruje Centrum pro regionální rozvoj, pomůže muzeím v méně rozvinutých regionech (výzva č. 33) a v regionech přechodových (výzva č. 34)

Peníze z těchto výzev můžete využít na:

 • revitalizaci muzeí, včetně nové výstavby
 • expozice a depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnické a edukační centrum
 • restaurování muzejních sbírek
 • vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidenci a dokumentaci muzejních sbírek, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software

Kdo může žádat o podporu?

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Organizační složky státu (OSS)
 • Příspěvkové organizace OSS

Své projektové žádosti můžete podávat již ode dneška.

Konzultační servis

Pokud si s výzvami či projektovými žádostmi nevíte rady, odborníci z Centra vám vždy rádi poradí.

Na co si dát pozor?

Nezapomeňte, že finanční podporu mohou získat pouze ty projekty, které splňují Specifická pravidla každé z výzev. Před podáním žádosti proto doporučujeme si pravidla důkladně pročíst. Některá z nich zmiňuje Blanka Hronovská, specialistka k výzvám IROP pro oblast kultury: „Jedná se o výzvy, ve kterých nebudou tzv. paušální výdaje. Pro žadatele to znamená, že budou muset předložit ke kontrole veškeré výdaje projektu. Dále by měly být všechny aktivity projektu v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a nesmí poškozovat životní prostředí např. emisemi skleníkových plynů, stavebním odpadem či narušením kvalitních zemědělských či lesních půd. Podpořena budou muzea, která mají sbírku evidovanou v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury.“

Inspirujte se úspěšnými projekty

Jedním z mnoha projektů, které IROP podpořil v minulém programovém období, byla rekonstrukce staré nevyužívané budovy společnosti TATRA TRUCKS, a. s. Právě tam mohla vzniknout pobočka krajského Muzea Novojičínska, kde dnes návštěvníci najdou jedinečnou expozici osobních a nákladních vozidel značky Tatra. Tento projekt získal dotaci ve výši téměř 105 milionů korun. Rekonstrukce, přístavby a nového technického vybavení se dočkalo také Muzeum východních Čech v Hradci Králové díky 200 milionové finanční podpoře z evropských fondů.

Na další povedené projekty nejen z oblasti kultury se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají v našich regionech.