IROP 2014–2020

Integrovaný regionální operační program

Pro programové období 2014-2020 má Česká republika k dispozici z Evropských strukturálních a investičních fondů částku přibližně 20,5 miliard EUR. Z toho bylo vyhrazeno 5,4 miliard EUR (okolo 140 miliard Kč) pro Integrovaný regionální operační program (IROP), který je největším operačním programem u nás.

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Hlavními oblastmi, kam podpora z Integrovaného regionálního operačního programu směřuje, jsou:

 • silnice II. a III. třídy

 • dopravní obslužnost (nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy, výstavba dopravních terminálů, cyklostezky apod.)

 • integrovaný záchranný systém (hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, výcviková a vzdělávací střediska apod.)

 • zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči

 • vzdělávání (podpora mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol)

 • zateplování bytových domů 

 • kulturní památky včetně muzeí

 • sociální integrace

 • sociální podnikání

 • e-Government

 • územní plánování měst a obcí

 • CLLD 
 • REACT-EU – oblast zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností (pomoc při boji s následky pandemie covid-19)

 

Integrovaný regionální operační program navazuje na Integrovaný operační program a regionální operační programy z programového období 2007-2013.

Dotace jsou většinou určeny pro kraje, města, obce nebo jejich zřízené organizace, ale i pro neziskové organizace, vlastníky bytových domů a památek a i pro další typy žadatelů. Konkrétní informaci zjistíte vždy u dané výzvy.

Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Kontaktní údaje na pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky pro IROP naleznete zde.