Konzultační servis IROP

Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Prostřednictvím systému probíhá komunikace mezi budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu (svodně „tazateli“) a Centrem pro regionální rozvoj České republiky k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU a do IROP pro období 2021 – 2027.

Přínosem pro uživatele systému je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. Systém také poskytuje přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.  

Konzultační servis IROP je dostupný přes webové rozhraní a pro řešení Vašich konkrétních dotazů je třeba provedení registrace tazatele. Po založení účtu tazatele a jeho validaci skrze mailovou adresu je možné zakládat nové dotazy, které jsou dle zadaných parametrů přiřazovány příslušným pracovníkům Centra pro regionální rozvoj České republiky, kteří zajišťují odpovědi.

V případě technických problémů se prosím obracejte na adresu helpks@crr.cz

V případě dotazů směřující na monitorovací systém ISKP (technické problémy při vyplňování žádosti) se obracejte s dotazy na administrátora monitorovacího systému: Kontakt

Upozornění: Pokud chcete položit dotaz k již zaregistrované žádosti o podporu, která byla podána prostřednictvím MS2014+ a má již přiděleno registrační číslo projektu, kontaktujte prosím svého manažera projektu prostřednictvím depeší v ISKP14+, případně dalšími komunikačními kanály (telefon a email).

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s obecním nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) viz Informace o zpracování osobních údajů uložená ZDE  a záznam o činnosti zpracování uložen zde


Logo IROP a MMR