Projekt a kontrola

Zásadním předpokladem pro úspěšně zpracovaný projekt je ujistit se, že daný projekt je v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Před přípravou žádosti o podporu doporučujeme využívat informace z obou dokumentů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Obecná a Specifická pravidla naleznete na webových stránkách jednotlivých výzev ŘO IROP.

Projekt musí být v souladu s podporovanými aktivitami konkrétní výzvy a odpovídat požadavkům stanoveným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Pokud si nejste jisti, která výzva je pro Vás vhodná, neváhejte se obrátit na Centrum prostřednictvím Konzultačního servisu IROP (slouží na dotazy před podáním Žádosti o podporu).

Postup předložení a hodnocení projektu

Bližší informace k hodnocení najdete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a Specifických pravidlech dané výzvy.