Energetické úspory

Dokládání Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Jedním ze způsobilých výdajů v rámci projektů podporovaných z IROP mohou být výdaje spojené s opatřením na zvýšení energetické účinnosti pro renovaci/výstavbu budov. Detailnější podmínky a výčet způsobilých výdajů pro jednotlivé výzvy jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce (dále jen „SPPŽP“).

Energetické úspory se prokazují prostřednictvím celkové dodané energie, která je hlavním ukazatelem energetické náročnosti budovy.

Úspory se vykazují prostřednictvím indikátoru 323 000 – Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (podrobně příloha SPPŽP – Metodické listy indikátorů – indikátor 323 000). Aby bylo možné vykázat úspory v indikátoru 323 000 je nutné doložit Průkaz energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů pro současný a navrhovaný stav. V tabulkách jsou uvedeny varianty dokládání PENB a vykazování indikátoru 323 000 (dále jen „INDI 323 000“).

V závislosti na výzvě, do které byl daný projekt podán, je uvedeno rozdělení (Tab č. 1 a Tab. č. 2).

Platné pro výzvy 1. a 2. Knihovny a 6. a 7. Mateřské školky (Tab. č. 1)

Platné pro výzvy vyhlášené po 19. 9. 2022 (včetně) pro specifické cíle v Prioritě 4 a vybrané výzvy v Prioritě 5 (Tab. č. 2)